Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätös

Lapin lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalainen vieraili kaupunginhallituksen kokouksessa kertomassa ajankohtaisista asioista. Johanna Aho oli paikalla vierailun aikana. 

Toimialajohtaja Jaakko Rantsi kertoi yritysbarometrin tuloksista. 
Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.
Eemeli Kajula kertoi terveiset tilajaostosta.
Sara Seppänen kertoi terveiset lapsiperhe- ja nuorisoasioidenjaoston kokouksesta.
Henri Ramberg kertoi terveiset elinvoimalautakunnan, ympäristölautakunnan ja vanhusneuvoston kokouksista.
Reijo Jylhä kertoi terveiset sivistyslautakunnan kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Hanna Haurinen saapui kokouspaikalle klo 12.44 eversti Karjalaisen esityksen aikana. Jaakko Rantsi poistui kokouksesta klo 14.05 yritysbarometrin esittelyn jälkeen. 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin asioiden esittelyjä, jotka on kirjattu kyseisiin pykäliin. Heikki Autto liittyi kokoukseen esittelyiden aikana klo 15.18. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 15.21 - 15.42 esittelyjen välissä.

Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen läsnäolijat. Henri Ramberg oli poistunut kokouksesta tauon aikana, muut olivat paikalla. Timo Tolonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Henri Rambergin sijaan loppukokouksen ajaksi. Henri Ramberg saapui kokoukseen klo 15.50 esittelyjen aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.