Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula X    
2. vpj Päivi Alaoja   X  
Päivi Alanne-Kunnari   X  
Terhi Heikkilä   X  
Reijo Jylhä   X  
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg   X  
Sara Seppänen X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto     X
Pertti Lakkala X    
Mikkel Näkkäläjärvi     X
Juha-Pekka Mikkola   X  
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Aikio   X  
Heini-Tuuli Onnela   X  
Hanna Haurinen   X  
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    
Jaakko Rantsi X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin lukuun ottamatta pykälää 236, jonka esittelijä poisti esityslistalta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.