Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.