Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henri Ramberg ja Riku Tapio. Seuraavina vuorossa ovat Reijo Jylhä ja Timo Tolonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.6.2022.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henri Ramberg ja Riku Tapio.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.