Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Riskienhallintaraportti 2021

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 7