Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Toimiohjeen antaminen Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle

ROIDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminta on ollut vähäistä kahden edellisen tilikauden ajan, yhtiön aiemman toiminnan siirryttyä suoraan Rovaniemen kaupungin toteuttamaksi. Erilaisten hanketoimintojen toteuttaminen on joustavaa toteutta yhtiömuotoisen toimnnan kautta ja Rovaniemin Kehitys Oy:n toimintaa ollaan muuntamassa hanketoimintaan sopivaksi. Toiminnan muutosvaihe vaatii aktiivista yhtiön hallinnossa toimimista sekä hanketoimnnan että yhtiön uuden tavoitteen arviontia ja suunnittelua. Yhtiöjärjestyksen mukaan Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenmäärä on rajattu kolmeen jäseneen. Toiminnan muutosvaiheen sujuvan toteuttamisen mahdollistamiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan niin että hallituksen enimmäismäärä on kuusi jäsentä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi ja että hallitukseen nimitetään aiemmin esitettyjen hallituksen jäsenten lisäksi hanketoimintaan ja yhtiön aloitusvaiheen toimintaan perehtyneet jäsenet sekä kaupungin johtoryhmään kuuluva jäsen.

Päätös

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esitteli asiaa nimitysjaostolle.

Kaupunginjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösesitys:

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se  antaa Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä valitaan puolueiden välisen sopimuksen mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi virkamiesedustajaa.

Nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Mari Jolanki poistui kokouksesta ja Susanna Junttila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 13:41.

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminta on ollut vähäistä kahden edellisen tilikauden ajan, yhtiön aiemman toiminnan siirryttyä suoraan Rovaniemen kaupungin toteuttamaksi. Erilaisten hanketoimintojen toteuttaminen on joustavaa toteutta yhtiömuotoisen toimnnan kautta ja Rovaniemin Kehitys Oy:n toimintaa ollaan muuntamassa hanketoimintaan sopivaksi. Toiminnan muutosvaihe vaatii aktiivista yhtiön hallinnossa toimimista sekä hanketoimnnan että yhtiön uuden tavoitteen arviontia ja suunnittelua. Yhtiöjärjestyksen mukaan Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenmäärä on rajattu kolmeen jäseneen. Toiminnan muutosvaiheen sujuvan toteuttamisen mahdollistamiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan niin että hallituksen enimmäismäärä on kuusi jäsentä.

Nimitysjaosto on päättänyt 17.5.2022 pidetyssä kokouksessa, § 17, esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä valitaan puolueiden välisen sopimuksen mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi virkamiesedustajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimitysjaoston esityksen mukaisesti antaa Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä valitaan puolueiden välisen sopimuksen mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi virkamiesedustajaa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.