Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

 • yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 24.5.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 31.5.2022
 • elinvoimalautakunta 31.5.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.6.2022
 • sivistyslautakunta 2.6.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.6.2022

Lupainsinööri

 • lupatunnukset 698-2022 55, 57, 63, 65, 70, 72 ajalla 28.4.-3.6.2022

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Rekrytointilisä sijaisille 30.9.2022 asti, 25.05.2022
§ 54 Palveluohjaajan viran tehtäväpalkan määrittäminen/22820004, 27.05.2022
§ 55 Palveluvastaavan tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi / 75121002, 30.05.2022
§ 56 Palveluvastaavan tehtävän määräaikainen muutos / 75121004, 30.05.2022
§ 57 Tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi/53042009, 02.06.2022

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 59 Puitejärjestely - Ilmanvaihtotyöt, puitesopimusurakoitsijoiden valinta, 25.05.2022
§ 60 Puitejärjestely - Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätö ja puhtauden tarkistus, palveluntuottajien valinta, 25.05.2022

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Tietohallintoasiantuntija toimen (vakanssinumero 74748003) täyttäminen, 27.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjan tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielimen pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä osoitteessa Kairatie 75, Rovaniemen kaupungin päätöksenteon ja johdon palvelut, kokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Henri Ramberg esitti Miikka Keräsen kannattamana, että “Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta Elinvoimalautakunnan 31.5.2022 tekemään päätökseen ’§93 Arctic Design Week 2022 raportti ja suunnitelma vuosille 2023-2024’, ja päättää käsitellä asian seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.”

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 3  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Eemeli Kajula, Reijo Jylhä, Riku Tapio, Päivi Alanne-Kunnari, Timo Tolonen, Terhi Heikkilä, Päivi Alaoja, Susanna Junttila

 • Ei 3 kpl 27%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen, Sara Seppänen


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.