Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 346 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan seuraavat katsaukset

  • kaupungin digistrategian valmistelu
    • senior advisor Heikki Kontiosalo, toimitusjohtaja Klaus Kianen Lapit Oy, tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, johtaja Hannu Vaara Napapiirin Energia ja Vesi Oy
  • kaupunginjohtajan katsaus
  • talousarvion 2022 laadintatilanne
    • talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus
  • kaupunginhallituksen jäsenten katsaukset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli kaupungin digistrategian valmistelusta senior advisor Heikki Kontiosaloa,  tietohallintojohtaja Harri Ihalaista sekä johtaja Hannu Vaaraa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä.

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari esitteli talousarvion 2022 valmistelutilanteen.

Kaupunginjohtaja kertoi katsauksessaan Pohjoinen21 harjoituksesta, kaupungin riskienhallintaraportista, kaavoituksen ajankohtaisista asioista sekä valtion monipaikkaisesta työstrategiasta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi keskustelusta Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa. 

Henri Ramberg kertoi elinvoimalautakunnan kokouksesta, Miikka Keränen kertoi nuorisovaltuuston kokouksesta, Reijo Jylhä kertoi sivistyslautakunnan seminaarista ja Raija Kerätär kertoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston työskentelystä.

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaukset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.