Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 356 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ihmisoikeuskeskus

 • raportti Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa
   

Lapin liitto

 • Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 7.6.2021 pidetystä kokouksesta. Pöytäkirja liitteineen on viety Lapin liiton kotisivuille ja se on luettavissa osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021574
 • Kutsu kunta- ja aluekehityspäiville Suomutunturille. Päivät järjestetään yhteistyössä Lapin Yrittäjien, Kemijärven kaupungin ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Kunta- ja aluekehityspäivät 2021 Kemijärven Suomulla - Lapin liitto

 • Lapin pelastuslautakunnan pöytäkirja 24.08.2021,  pöytäkirja liitteineen on viety pelastuslaitoksen kotisivuille ja on luettavissa osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021577
   

Lohijokitiimi

 • esitys Kemijokisuun, joen kalastuksen säätelytarpeesta
   

Rovaniemen kaupunki

 • rakennustarkastajan purkamislupapäätös nro 2021-806 6.9.2021 249 §
 • ympäristölautakunta 1.9.2021 § 115 Purkamislupahakemus 2021-718 Päiväkotirakennus Kiekerötie 8

Rovaniemen 1. Kaupunginosan asukasyhdistys

 • Elävää historiaa - esitys Rovaniemen keskusta-alueen puiden ja kasvistokokonaisuuksien suojelemiseksi ja kyltittämiseksi
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • yhtymähallituksen 27.8.2021 pöytäkirja, joka on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yksimieisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.