Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 354 Kaupunginjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu

ROIDno-2018-3113

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 5 §:n 6. kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy edellä olevan kohdan 6. mukaisen linjakeskustelun kaupunginjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja arviointikeskustelun pohjaksi ja sopii keskustelun järjestämisajan. Keskusteluun osallistuvat kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Miikka Ruokamo, Heini-Tuuli Onnela ja Marja Marjetta poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus kävi asiasta linjakeskustelun kaupunginjohtajan kanssa käytävän keskustelun pohjaksi. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat sopivat erillisen tavoite- ja arviointikeskusteluajan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.