Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. Läsnä kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila, kaupunginhallituksen jäsenet Timo Tolonen, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Henri Ramberg, Miikka Keränen, Riku Tapio, Raija Kerätär ja Reijo Jylhä sekä kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat Pertti Lakkala ja Juha-Pekka Mikkola. Etäyhteyden kauttaa kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alaoja ja Sara Seppänen sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Viranhaltijoista läsnä kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, kaupunginlakimies Miikka Ruokamo, viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela sekä hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.