Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 357 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus kävi läpi syksyn työohjelman.

Kaupunginhallitus kuuli sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemeä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.