Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Heikkilä ja Reijo Jylhä. Seuraavina vuorossa ovat Miikka Keränen ja Raija Kerätär.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.9.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Heikkilä ja Reijo Jylhä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.9.2021.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.