Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 355 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • hyvinvointilautakunta 25.8.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.9.2021
  • sivistyslautakunta 26.8.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.9.2021
  • elinvoimalautakunta 31.8.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.9.2021
     

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2021-65,67-68, 71-74 ajalla 11.-27.8.2021

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 84 Intendentin tehtäväkohtainen palkka, 27.08.2021
§ 86 Koulutusstipendi, 06.09.2021
§ 87 Arkkitehdin tehtäväkohtainen palkka, 06.09.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 84 Määräalan vuokraaminen tilasta 698-408-25-3, Tapionmutka 36-38, 25.08.2021
§ 85 Asuntotonttia 11-11330-5 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä, 25.08.2021
§ 86 Asuntotonttia 10-10298-4 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 27.08.2021
§ 87 Asuntotonttia 10-10298-3 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 27.08.2021
§ 89 Asuntotonttia 10-10260-5 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Vennivaarassa, 30.08.2021
§ 90 Maa-alueen vuokraaminen korttelista 6087 maankäsittelyä varten Uppopuuntiellä, 31.08.2021
§ 92 Asuntotonttia 10-10289-2 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 07.09.2021
§ 94 Kerrostalotontin 3-323-12 myynti / Kiertotie 3, 07.09.2021
§ 95 Kerrostalotontin 3-323-11 myynti / Kiertotie 1, 07.09.2021

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 43 Henkilökohtaisten lisien myöntäminen konsernihallinnossa, 30.08.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 42 Kuntien tilatiedon asiantuntijaryhmän jäsenen nimeäminen, 30.08.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 150 Asuinrakennusten tontin 3-3063-2 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 25.08.2021
§ 151 Asuntotontin 8-8226-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 26.08.2021
§ 152 Asuntotonttia 10-10297-6 koskevan päätöksen täydentäminen Vennivaarassa, 30.08.2021
§ 153 Asuntotontin 10-10253-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 06.09.2021
§ 154 Asuntotontin 10-10155-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 06.09.2021
§ 155 Asuntotontin 8-8231-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 06.09.2021

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 51 Archicad -ohjelmiston hankinta, 07.09.2021
Tilanvuokrauspäätös:
§ 50 Lisätilan vuokraaminen eläinlääkinnälle, 31.08.2021

Viestintä- ja markkinointijohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Rovaniemi-verkkokauppapilotti, 02.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä osoitteessa Kairatie 75, Rovaniemen kaupungin päätöksenteon ja johdon palvelut, kokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Heikki Autto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.