Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​

Päätös

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Viitala X    
1. vpj Maria-Riitta Mällinen   X  
2. vpj Päivi Alaoja X    
Päivi Alanne-Kunnari   X  
Mari Ikonen X    
Reijo Jylhä     X
Marko Ruohomäki, varajäsen   X  
Miikka Keränen X    
Tuomas Koskiniemi X    
Harri Rapo X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto   X  
Pertti Lakkala X    
Eemeli Kajula X    
Henri Ramberg X    
Ulla-Kirsikka Vainio   X  
Antti Määttä X    
Heini-Tuuli Onnela X    
Hanna Haurinen     X
Janne Sandgren X    
Marja Marjetta X    


Todettiin läsnäolijat ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.