Kaupunginhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Ilmoitusasiat

Perustelut

Domus Arctica –säätiö

 • Domus Arctica –säätiön lähipiiriohje tiedoksi Rovaniemen kaupungille
   

Lapin aluehallintovirasto

 • päätös 1.6.2021 Alpo Isomäen kunnalliskanteluun Rovaniemen kaupungin hallinnon puutteista oikaisuvaatimusten käsittelyajoissa ja päätösten perusteluissa
   

Lapin liitto

 • pelastuslautakunnan 1.6.2021 kokouksen pöytäkirja
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • yhtymähallituksen 26.5. ja sen jakokokouksen 27.5.2021 päätöksistä kokousten tarkastetut pöytäkirjat, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/konserni/paatoksenteko/yhtymahallitus/Kokoukset-2021/26-2752021
 • 15.6.2021 pidettävän yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista
   

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisohallituksen 20.5.2021 kokouksen pöytäkirja
 • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston 18.5.2021 kokouksen pöytäkirja
 • vammaisneuvoston 21.5.2021 kokouksen pöytäkirja
 • vanhusneuvoston 28.4.2021 kokouksen pöytäkirja
 • ympäristölautakunnan päätös 26.5.2021 § 83 Purkamislupahakemus Rova Lappi Kodit Oy, 2021-320, kerrostalo / Kaartokatu 8, Rovaniemi
 • muistio Rovaniemen kaupunginhallituksen, Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen sekä kaupungin ja sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden yhteistyötapaamisesta 25.5.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yksimieisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.