Kaupunginhallitus, kokous 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat:

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila x    
1. vpj Eemeli Kajula   x  
2. vpj Päivi Alaoja     x
Terhi Heikkilä   x  
Reijo Jylhä     x
Miikka Keränen   x  
Raija Kerätär   x  
Henri Ramberg   x  
Sara Seppänen   x  
Riku Tapio   x  
Timo Tolonen   x  
Elina Kuula, varajäsen   x  
Marko Ruohomäki, varajäsen   x  
Heikki Autto     x
Pertti Lakkala   x  
Mikkel Näkkäläjärvi   x  
Juha-Pekka Mikkola   x  
Ulla-Kirsikka Vainio x    
Kaisa Laitinen x    
Heini-Tuuli Onnela x    
Miikka Ruokamo     x
Marja Marjetta x    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.