Kaupunginhallitus, kokous 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 411 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli vastuualuepäällikkö Antti Määttää ajankohtaisista asioista.

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto liittyi kokoukseen klo 9.44.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.53.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.