Kaupunginhallitus, kokous 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 410 LISÄPYKÄLÄ: Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Portti (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3964

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jaakko Portti pyytää 13.10.2021 saapuneella sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Jaakko Portille eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 26.10.2021 alkaen,
  • toteaa, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmän varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.