Kaupunginhallitus, kokous 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Tolonen ja Terhi Heikkilä. Seuraavina vuorossa ovat Reijo Jylhä ja Miikka Keränen.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tolonen ja Terhi Heikkilä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.