Kaupunginhallitus, kokous 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 409 Toimiohjeen antaminen Ounastähti kehittämiskuntayhtymä yhtymäkokousedustajalle

ROIDno-2021-3084

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniä tulee valita kaksi (2) jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on käytettävissään yksi ääni. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, yksi (1) jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenten, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimiohjeet. Kaupunginhallitus nimeää edustajat muihin sellaisten yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevaltaa, ja antaa edustajille tarvittavat toimintaohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan,
 • antaa toimiohjeen kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemisesta kuntayhtymän hallitukseen sekä 
 • antaa toimiohjeen yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valitsemisesta kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Riku Tapion sekä päätti toimiohjeenaan, että kuntayhtymän hallitukseen nimetään

 • Maarit Simoska, varajäsen Anna-Kaisa Teurajärvi ja
 • Petteri Pohja, varajäsen Timo Tolonen

  ja että tarkastuslautakuntaan nimetään Jukka Aula, varajäsen Päivi Alaoja.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään 28.10.2021 klo 10 Rovakairan toimitalon kokoustilassa, Pukinpolku 40, Rovaniemi

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Tuloslaskelma ja tase 30.6.2021
 • Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2024
 • Sidonnaisuusrekisteri
 • Investointi
 • Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 • Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Kaupunginhallitus on 16.8.2021 kokouksessaan § 308 (Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohje) nimennyt yhtymäkokousedustajan ja antanut tälle toimiohjeen hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tarkastuslautakunnnan jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Timo Tolonen esitti Eemeli Kajulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 26.10.2021 klo 8.00.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.