Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Katsaus koronavirustilanteeseen.

Kaupupunginjohtajan katsaus

  • MM-rallin medianäkyvyys ja talousvaikutukset
  • tietoturvatilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi Rovaniemen MM-rallien taloudellisista vaikutuksista, tapahtuneesta tietoturvapoikkeamasta, RRF elvytysrahan jakoperusteista ja Rovaniemen hakemuksen valmistelusta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta, kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja Kittilän kuntajohtajien välisestä neuvottelusta, omistajapoliittisten linjausten valmistelusta sekä tulevasta kaupunginhallituksen omistajaohjaukseen liittyvästä työpajasta 17.3. klo 8.15.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala esitti, että kaupunginhallitus alkaa valmistelemaan kirjallisen varoituksen antamista Kalervo Björkbackalle, Maarit Simoskalle ja Jaakko Portille epäasiallisesta käytöksestä luottamustoimessa. Ennen varoituksen antamista asianosaisille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Kaupunginhallitus ei ole toimenpiteestä yksimielinen. 

Hallintoylilääkäri Paula Reponen ja vs. turvallisuuspäällikkö Johanna Aho esittelivät katsauksen koronavirustilanteeseen.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.