Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kasvuohjelman raportointi vuodelta 2020

ROIDno-2018-710

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018 (§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö, joka on organisaatiomuutoksen jälkeen siirtynyt elinvoimapalveluihin.  Kasvuohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta 2020 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kasvuohjelman raportin vuodelta 2020 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018 (§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö. Rovaniemen kaupungin organisaatiomuutoksen jälkeen vuoden 2020 alusta Kasvuohjelman toteutuksesta on vastannut elinvoimapalvelut. Kasvuohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. 

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta hyväksyi 2.3.2021 ( §24) pidetyssä kokouksessaan kasvuohjelman raportin vuodelta 2020 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kasvuohjelma 2019–2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta 2020 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin vuodelta 2020.

Päätös

Palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu saapui ja Hilpi Ahola poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.33.

Tiedoksi

Elinvoimapalvelut/elinkeinot ja työllisyys palvelualue

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.