Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Sanna Karhu. Seuraavina vuorossa ovat Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.3.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alaoja ja Harri Rapo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.