Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Toimiohje kaupungin edustajan nimeäminen Rovakaira Oy:n hallitukseen

ROIDno-2021-83

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liisa Ansala on ilmoittanut 3.3.2021 saapuneella sähköpostilla, että hän ei ole käytettävissä Rovakairan hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2021 alkavalla kaudella.

Kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 55 valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion sekä päättänyt toimiohjeenaan, että Rovakaira Oy:n hallitukseen valitaan Liisa Ansala, Jukka, Uimaniemi ja Hannu Puhalainen (varaedustaja Seija Karvo).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Liisa Ansalan ilmoituksen tiedoksi sekä päättää antaa toimiohjeen Rovakaira Oy:n hallitukseen valittavasta henkilöstä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja päätti toimiohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että Rovakaira Oy:n hallitukseen nimetään Seija Karvo ja että yleisvaraksi nimetään Kaisu Huhtalo.

Tiedoksi

Toimiohje yhtiökokousedustajalle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.