Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuustoaloite kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteiden lisääminen

ROIDno-2020-3377

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hilpi Aholan aloite jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän että, kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteitä lisätään, luonnon roskaantumisen estämiseksi.

Tuuli kuljettaa kauppojen pihoilla ja parkkipaikoilla käytettyjä kasvomaskeja jotka kuuluisi roska-astioihin. Roskaaminen on pahinta siellä missä ihmisiä tulee ja menee paljon mm. kaupat ja kauppakeskukset. Usein kauppojen ulko-ovien edustalla on pieni roska-astia, joka on usein täynnä ja käytetyt maskit lentelevät ja roskaavat piha-alueita ja luontoa.

Kertakäyttöisiä suojia ei ole valmistettu luontoon hajoavista materiaaleista, joten ne eivät maadu ja ovat ympäristölle haitallisia.

Kaupungissa kerätään mm. joulun aikaan, kinkkurasvoja väliaikaisiin keräyspisteisiin. Esitän että, samalla tavalla kasvomaskien, käsineiden keräämiseksi voitaisiin viedä väliaikaisia keräysastioita kauppojen, kauppakeskusten ja muita paljon väkeä keräävien tilojen yhteyteen.

Tämä aloite on ajankohtainen ja kiireellinen, jotta ehdittäisiin ajoissa suojelemaan luontoa, eläimiä ja ihmisiä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Hanna Liisanantti, jätehuoltoasiantuntija, hanna.liisanantti@rovaniemi.fi

Perustelut

Lausunto valtuustoaloitteeseen ROIDno-2020-3377, Valtuustoaloite kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteiden lisääminen.

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteitä lisätään, luonnon roskaantumisen estämiseksi.

Tuuli kuljettaa kauppojen pihoilla ja parkkipaikoilla käytettyjä kasvomaskeja jotka kuuluisi roska-astioihin. Roskaaminen on pahinta siellä, missä ihmisiä tulee ja menee paljon, mm. kaupat ja kauppakeskukset. Usein kauppojen ulko-ovien edustalla on pieni roska-astia, joka on usein täynnä ja käytetyt maskit lentelevät ja roskaavat piha-alueita ja luontoa. Aloitteessa on esitetty huoli luonnon, eläimien ja ihmisten suojelemisesta. 

 Kertakäyttöisiä suojia ei ole valmistettu luontoon hajoavista materiaaleista, joten ne eivät maadu ja ovat ympäristölle haitallisia.

 Aloitteessa on esitetty, että kasvomaskien ja käsineiden keräämiseksi asetetaan väliaikaisia keräysastioita kauppojen, kauppakeskusten ja muita paljon väkeä keräävien tilojen yhteyteen.

Rovaniemen kaupungin puisto- ja kadunvarsiroska-astioiden  tyhjennys on järjestetty seuraavasti : Napapiirin Residuum on kilpailuttanut Rovaniemen kaupungin toimeksiannon mukaan roska-astioiden tyhjennyksiä ja huoltoa sekä Rovaniemen kaupunki on kilpailuttanut osan tyhjennyksistä katu- ja kunnossapidon hankinnan mukana, joissa palveluntuottajana on Alltime. Roska-astioita tyhjennetään säännöllisesti sopimusten mukaisesti. 

Kaupat, kauppakeskukset ja tapahtumien järjestäjät sekä muut palveluntuottajat järjestävät itse jätehuollon alueellaan. 

Napapiirin Residuum Oy:n lausunto: 
Rovaniemen kaupungin elinvoimayksikön teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan yksikön olemassa oleviin palveluihin kuuluu jo nykyään suuri määrä yleiseen käyttöön kuuluvia jäteastioita seuraavasti: bussipysäkeillä ja kadunvarsilla 142 kpl (45 l), puistoissa 160 kpl (42-150 l, suurin osa 60 l), leikkipaikat 93 kpl (42-150 l, suurin osa 60 l). Yhteensä 395 jäteastiaa, joita tyhjennetään säännöllisesti. Määrät ovat voineet muuttua rakentamisen ja kunnossapidon yhteydessä. 

Jätehuoltoasiantuntijan esitys: Roska-astioiden tyhjennysurakoitsijoilta saatujen tietojen mukaan ei ole tapahtunut covid-19- tilanteesta johtuvaa lisääntyneitä jätemääriä roska-astioissa. Rovaniemen kaupungin roska-astioiden määrää ei ole tarpeen lisätä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä jätehuoltoasiantuntijan lausunnon tiedoksi sekä toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Vastaus saatetaan aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi aloitteen tekijä ja kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.