Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Vastaus valtuustoaloiteeseen Apua vähävaraisille Rovaniemi -auttamistoiminnalle tarjotaan ilmainen tila ainakin loppuvuoden 2020 ajaksi

ROIDno-2020-2149

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Maaliskuussa koronaepidemia synnytti lukuisissa perheissä uudenlaisia haasteita, kun lomautukset ja työttömyys iskeytyivät kotitalouksiin. 

Rovaniemeläinen perheenäiti Heidi Alatalo käynnisti Rovaniemen apua vähävaraisille -facebook-ryhmässä toiminnan, jossa alettiin jakamaan kaupoista saatua ylijäänyttä ruokaa kaikille niille, jotka kokivat tarvitsevansa apua. Heidi Alatalo on pyörittänyt toimintaa täysin vapaaehtoisena, satoja tunteja, ilman euronkaan korvausta. Rovaseudun Markkinakiinteistöt on tarjonnut ruokakassien jakamista varten toistaiseksi tyhjillään olleen tilan, josta ruokakasseja on voinut hakea tai josta vapaaehtoiset ovat niitä noutaneet. Päivittäin apua ovat hakeneet jopa 50 perhettä tai asiakasta. Tilat ovat käymässä pieneksi ja jatko epävarma. Kävijämäärät osoittavat, että tällaiselle toiminnalle on todellista tarvetta. Se ei vähennä muiden apua tarjoavien yhdistysten tai toimipisteiden tarvetta eivätkä ne kilpaile keskenään. 

Esitän, että Rovaniemen kaupunki linjaa, että se tai sen konserniyhtiö voi tarjota tyhjillään olevia tiloja ruoka-apua tarjoavaan  Apua vähävaraisille -ryhmän toimintaan ainakin loppuvuodeksi 2020. 

Tässä ajassa olisi syytä kartoittaa tarkemminkin ruojajakelun ja apua tarjoavien yhdistysten tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet, kuten KH on marraskuussa 2019 linjannut."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Samppa Määttä, erityissuunnittelija, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät Rovaniemi Apua Vähävaraisille -auttamistoiminnan tiloja koskevan aloitteen 15.6.2020. Aloitteessa esitettiin kaupungin linjattavaksi, että kaupunki tai sen konserniyhtiö voi tarjota tyhjillään olevia tiloja ruoka-apua tarjoavan Rovaniemi Apua Vähävaraisille -ryhmän toimintaan ainakin loppuvuodeksi 2020.

Keväällä 2020 Rovaseudun Markkinakiinteistöt tarjosi Rovaniemi Apua Vähävaraisille -toimijalle tilat veloituksetta käyttöön Ainonkatu 1:stä. Toimijan Facebook-sivulla ilmoitettiin 29.6.2020, että toiminta jatkuu osoitteessa Poromiehentie 1 ja 27.7.2020 ilmoitettiin, ettei Rovaniemi Apua Vähävaraisille enää jatka toimintaansa ruoka-avun piirissä. Tämän jälkeen Rovaseudun Markkinakiinteistöille tai kaupungin hallintoon ei tullut pyyntöä tiloista kyseiseltä toimijalta, joten tiloja ei tarjottu enää loppuvuodeksi 2020. Rovaniemi Apua Vähävaraisille -toimija järjesti joulun aikaan joululahjakeräyksen, jossa lahjojen vastaanottopaikkana toimi Scandic Pohjanhovi.

Valtuustoaloitteessa esitettiin lisäksi tarve kartoittaa laajemmin ruokajakelua ja -apua tarjoavien yhdistysten tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet. Rovaniemellä toimii avoin ruoka-apuverkosto, joka on tiivistänyt yhteistyötään vuoden 2020 aikana monitoimijaiseksi verkostoksi.

Vuonna 2020 Ruoka-aputoimijoiden yhteistyöverkostossa olivat mukana seuraavat tahot:

Helluntaiseurakunta

Hope - Yhdessä & Yhteisesti Rovaniemi

Kauppa-apu Rovaniemi facebook-ryhmä

Lapin ortodoksinen seurakunta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri

Pelastusarmeija

Rovaniemen evankelisluterilainen seurakunta

Rovaniemen Kansalaistalo/Rovaniemen Neuvokas

Rovaniemen Päiväkeskus

Rovaniemi Apua Vähävaraisille

Rovaniemi Ruoka-asema, Food Station

Suomen Punainen Risti

Lisäksi verkostoon on kutsuttu myös Rovaniemen Rauhanyhdistys

Verkosto on monitoimijainen ja pääsääntöisesti sen kautta jaetaan kauppojen ns. päiväysmerkittyjä tuotteita tai muita lahjoituksina saatuja eriä. Lisäksi osa toimijoista jakaa myös koulujen ylimääräruokaa. Osa toimijoista tekee itse päiväysmerkityistä tuotteista lämmintä ruokaa jaettavaksi apua tarvitseville. Ev.lut.seurakunta jakaa myös ns. EU-ruokakasseja, joita täydennetään seurakunnan itse hankkimilla tuotteilla.

Vuonna 2020 verkosto tiivisti yhteistyötään mm. tekemällä yhteistä koostetta joulunalun ruoka-avusta. Tämä kooste toimitettiin Järjestöpiste JOIKUN koordinoimana myös julkisen tahon toimijoille helpottamaan avun ja tuen tarvitsijoiden kohtaamista. Tässä prosessissa tunnistettiin myös tarve yhdenmukaistaa joulunaikaan lahjoitetun tavaran ja ruuan jakamista, jotta se tavoittaa mahdollisimman monen avun ja tuen tarvitsijan.

Ruoka-apuverkoston toiminnan kehittämiseksi on tunnistettu tarve tiivistää yhteistyötä edelleen eri toimijoiden välillä. On sovittu, että toimijat tutustuvat toistensa toimintoihin koronan mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi on käyty keskustelua paikallisesta hankkeesta ruoka-avun kehittämiseksi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vastauksen valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.