Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • perusturvalautakunta 17.2.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.2.2021
  • perusturvalautakunta 24.2.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.3.2021
  • sivistyslautakunta 25.2.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.2.2021
  • elinvoimalautakunta 2.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.3.2021
  • sivistyslautakunta 4.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.3.2021
     

Lupainsinööri

  • lupatunnus 698-2021-17 , ajalla 23.2.2021

 

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Personec FK - ePassi liittymän hankinta, 26.02.2021
§ 21 Korjaus päätökseen Personec FK - ePassi liittymän hankinta, 08.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Maakuntamuseon projektityöntekijän ja hankekoordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 17.02.2021
§ 15 Sosiaali- ja terveysjohtajan tehtäväkohtainen palkka, 23.02.2021
§ 16 Terveysvalvonnan johtajan tehtäväkohtainen palkka, 25.02.2021
§ 17 ADC-hankkeen projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka, 25.02.2021
§ 18 Sähköasentajien siirtyminen TTES:stä TS-sopimuksen piiriin, 26.02.2021
§ 20 Työhyvinvointipäällikön tehtäväkohtainen palkka sijaisuuden hoitamisen ajalta, 08.03.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 19 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Lapland Husky Safaris Oy, 03.03.2021
§ 20 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Lapland Safaris AC Oy, 03.03.2021

Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 6 Koronatilanteeseen liittyvät suositukset 22.2.2021, 03.03.2021
§ 8 Koronavirustilanteeseen liittyvät suositukset 1.3.2021, 03.03.2021
Talouspäätös:
§ 5 Kaupungin tilinkäyttöoikeudet, 18.02.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 9 Kaupungin edustajan nimeäminen Lapin alueellisen valmiustoimikunnan kuntajaokseen, 09.03.2021

Kaupunginsihteeri
Muu päätös:
§ 3 Päätös koskien tietopyyntöä salassapidettävästä asiakirjasta, 17.02.2021
§ 4 Päätös koskien tietopyyntöä salassapidettävästä asiakirjasta, 17.02.2021
§ 5 Päätös koskien tietopyyntöä salassapidettävästä asiakirjasta, 26.02.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 45 Asuntotontin 10-10300-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 22.02.2021
§ 46 Asuntotontin 10-10289-8 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 22.02.2021
§ 47 Asuntotontin 10-10290-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 22.02.2021
§ 48 Asuntotontin 11-11321-2 vuokraus / myynti, 22.02.2021
§ 49 Asuntotontin 10-10258-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 23.02.2021
§ 50 Asuinpientalotontin 15-2189-12 vuokraus / myynti Saarenkylässä, 24.02.2021
§ 51 Asuntotontin 10-289-9 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 24.02.2021
§ 52 Asuntotontin 10-10302-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 24.02.2021
§ 53 Asuntotontin 10-296-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.02.2021
§ 54 Asuinrivitalotontin 17-5569-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.02.2021
§ 55 Asuntotontin 10-302-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.02.2021
§ 56 Asuntotontin 10-298-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.02.2021
§ 57 Asuntotontin 10-298-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.02.2021
§ 58 Asuntotontin 10-10253-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 26.02.2021
§ 59 Asuntotontin 10-261-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 01.03.2021
§ 60 Asuntotonttia 11-11353-2 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä os. Sarkakatu 22, 01.03.2021
§ 61 Asuntotonttien 10-10290-8, 10-10290-9, 10-10297-5, 10-10297-6 ja 10-10297-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 05.03.2021
§ 62 Asuntotontin 10-10297-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 05.03.2021
§ 63 Korjauspäätös asuntotontin 10-302-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 05.03.2021

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 CaseM arkistointegraation toteutus , 08.03.2021

Tilapalvelupäällikkö
§ 9 IV-töiden puitejärjestely - option käyttäminen, 22.02.2021
§ 11 Kiinteistönvälityspalveluiden hankinta, Pekkalan paloasema, 26.02.2021
§ 12 Nivavaaran koulun vesikaton peruskorjaus 2021, urakoitsijan valinta, 02.03.2021
Muu päätös:
§ 10 Kiinteistö Oy Liike-Jaakon osakkeiden (numerot 16-182) myynti, 26.02.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 34 Teollisuustontin 16-6294-1 luovuttaminen os. Jämytie 25, 17.02.2021
§ 37 Teollisuustontin 8-8159-2 luovuttaminen os. Teletie 15, 19.02.2021
§ 39 Kerrostalotontin 13-3180-1 varaaminen Ylikylässä, 25.02.2021

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Muu päätös:
§ 3 VM:n SirPa 2.0 -hankkeeseen osallistuminen, 23.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.