Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Ilmoitusasiat

Perustelut

Asuntomessut Tuusulassa 2020

  • kutsu Tuusulan kolmansiin Asuntomessuihin ja Asuntomessujen 50-vuotisjuhlatapahtumaan 3.-30.8.2020

Kela

  • tiedote 19.5.2020 Koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuuteen muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkentanut aikaisempaa tulkintaansa koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuudesta Suomessa. Uuden linjauksen mukaan hoito on maksutonta, jos sinulla on Suomessa kotikunta tai jos olet matkailija. Myös ne henkilöt, joilla on oikeus Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen, saavat hoidon ilman maksua. Muille hoito on maksullista kuten muukin sairaanhoito. Uusi linjaus tuli voimaan 11.5.2020.
  • tiedote 19.5.2020  Vastavalmistunut hakee työttömyysetuutta nopeimmin verkossa. Keväällä opintonsa päättävän kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, jos töitä ei ole heti tarjolla. On tärkeää noudattaa TE-palvelujen ohjeita ja pitää työnhaku voimassa. Työttömyysetuushakemus on nopeinta jättää Kelan asiointipalvelussa.

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus

  • tulvatiedote 13.5.2020
  • tulvatiedote 20.5.2020
  • tulvatiedote 22.5.2020

Rovaniemen kaupunki

  • nuorisovaltuuston kokouksen 2/2020 14.5.2020 pöytäkirja

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ilmoitus osa-aikaisesta vanhempainvapaasta 17.8.-31.10.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.