Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat  Liisa Ansala, Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo, Heikki Luiro ja Sanna Luoma.

Puheenjohtaja totesi, että läsnäolevien kuva- ja ääniyhteys toimivat.

Hallintosäännön 144 §:n mukaisesti kaupunginhallitus päätti, että toimialajohtajat Antti Lassila ja Jukka Kujala oikeutetaan osallistumaan kaupunginhallituksen kokouksiin 1.6.2020 alkaen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.