Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Simoska ja Esko-Juhani Tennilä. Seuraavina vuorossa ovat Matti Henttunen ja Hannu Ovaskainen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.6.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Simoskan ja Esko-Juhani Tennilän. 

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.