Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Viranhaltijoiden ja lautakunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 19.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.5.2020

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Koulutusstipendi, 19.05.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 47 Vuokrasopimuksen jatkaminen tiloilla 406-126-41 ja 406-6-17, 14.05.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 45 Etätyökäytäntö poikkeusoloissa, 15.05.2020
§ 47 Henkilöstölakimiehen viran täyttäminen, 18.05.2020
§ 48 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen avaaminen haettavaksi, 19.05.2020
Muu päätös:
§ 46 Poikkeusolojen johtoryhmän 15.5.2020 esittämät toimenpiteet, 18.05.2020
§ 49 Poikkeusolojen johtoryhmän 20.5.2020 esittämät toimenpiteet, 26.05.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 50 Kaupungin johtoryhmän nimeäminen 25.5.2020 lukien, 26.05.2020
§ 51 Talousjohtoryhmän perustaminen, 26.05.2020
§ 52 Kaupungintalon tilasuunnittelutyön keskeyttäminen, 26.05.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 49 Asuntotontin 10-10204-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 50 Asuntotontin 8-8222-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 18.05.2020
§ 51 Asuntotonttia 10-10253-1 koskevan varausajan jatkamisesta Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 52 Asuinpientalotontin 10-10204-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 53 Rivitalotontin 11-11360-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 18.05.2020
§ 54 Asuntotontin 10-10262-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 55 Asuntotontin 10-10253-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.05.2020
§ 56 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 18.05.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 30 Puitesopimus putkitöistä - option käyttäminen, 15.05.2020
§ 31 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset, pienhankinta, 15.05.2020
§ 32 IV-töiden puitejärjestely - option käyttäminen, 19.05.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 79 Vs. terveysvalvonnan johtajan nimittäminen ja tehtäväpalkan määrittäminen, 20.05.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 114 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390024, 18.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.