Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 419 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo, museonjohtaja Hanna Kyläniemi sekä projektipäällikkö Timo Kukko esittelivät erä- ja luontokulttuurimuseon perustamishanketta.

Kaupunginjohtaja informoi mm. vierailusta valtiovarainministeriöön sekä Rovaniemen ja Helsingin yhteisestä matkailun kehittämiseen liittyvän hankkeen valmistelusta.

Puheenjohtaja informoi mm. tulossa olevasta yhteistapaamisesta Redun johdon sekä Kemin ja Tornion kaupunginhallitusten kanssa, Tero Nissisen läksiäistilaisuudesta, teatterin hallintomalliselvityksen valmistelutilanteesta, nimitysjaoston toimintaan liittyvästä tapaamisesta kunnallisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa sekä sote-uudistukseen liittyvistä hankkeista ja jatkovalmistelusta.

Kaupunginhallituksen 23.11.2020 tekemä esitys ruoka- ja puhtauspalvelujen siirrosta on jäänyt pois kaupunginvaltuuston 14.12. kokouksesta. Todettiin, että valtuusto hyväksyi ruoka- ja puhtauspalvelujen siirron elinvoimapalveluihin 1.1.2021 alkaen osana hallintosääntömuutoksia valtuuston samassa kokouksessa, joten asiaa ei ole tarvetta viedä uudestaan valtuuston päätettäväksi.

Saara Saari kertoi verotietojen toimittamisesta sekä sijoitustoimintaan liittyvän selvityksen tilanteesta.

Matti Henttunen kertoi perusturvalautakunnan kokouksesta.

Harri Rapo kertoi sivistyslautakunnan kokouksesta. 

Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.