Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kela

 • Tiedote. 3.12.2020, Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta. Elatustuki ja elatusapu nousevat ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi.
   

KT - Kuntatyönantajat

 • yleiskirje 14/2020 2.12.2020, Vuoden 2021 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset luettavissa myös osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/14/vuoden-2021-hyvaksytyt-ammattiyhdistyskoulutukset
 • yleiskirje 14/2020 8.12.2020, Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien, luettavissa myös osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/15/matkakustannusten-korvaukset-1.1.2021-lukien

Lapin lennosto

 • Käsky 16.12.2020, Joulunajan tapahtumat Rovaniemen varuskunnassa 2020
   

Lapin liitto

 • hallituksen 14.12.2020 pidettävän kokouksen esityslista, joka on luettavissa osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020557
   

Rovaniemen kaupunki

 • häiriötilanteen johtoryhmä kokousmuistiot 9.10.-7.12.2020
 • tarkastuslautakunnan arviointiraportti kaupungin johtamisesta
 • nuorisohallituksen kokouspöytäkirja 3/2020 8.12.2020
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • yhtymäkokouksen 18.12.2020 kokouskutsu ja esityslista yhtymäkokousedustajille ja muille läsnäolo- ja puheoikeutetuille, esityslista on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/18122020
 • yhtymähallituksen 16.12.2020 kokouksen esityslista, joka oln luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/16122020
 • REDUn koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen ke 16.12.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan löytyy nettisivuiltamme: REDU 16.12.2020 Pöytäkirja kuulutetaan 17.12.2020 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh: 0400 488 881.
   

Verohallinto

 • tuloverotuksen julkiset tiedot on toimitettu kaupunginhallitukselle
 • kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot luovutetaan kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten. Kunnanhallitus voi antaa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 14 §:n 1 momentti.)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.