Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Hannu Ovaskainen. Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.12.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Ovaskaisen ja Harri Rapon.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.