Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 433 Rovaniemen kaupungin riskienhallintaraportti 2019

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom 7 kohta