Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 428 Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten / Napapiirin Residuum Oy

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.

Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle varapuheenjohtaja.

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksessa ovat  Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon kunta).

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.

Nimitysjaosto päätti 21.10.2020 jättää asian pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Napapiirin Residuum Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitaan Jukka Ylinampa ja toimiohjeena yhtiökokousedustajalle päätetään, että Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen nimetään jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pertti Lakkala.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto 9.12.2020 § 18 esittää kaupunginhallitukselle,​ että Napapiirin Residuum Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitaan Jukka Ylinampa ja toimiohjeena yhtiökokousedustajalle päätetään,​ että Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen nimetään jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pertti Lakkala.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimitysjaoston esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Napapiirin Residuum Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.