Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • perusturvalautakunta 25.11.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.12.2020
  • sivistyslautakunta 10.12.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.12.2020

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Kiinteistöjen jätteiden keräys ja kuljetus - option käyttäminen, 07.12.2020

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Koulutusstipendi, 03.12.2020
§ 23 Korotettu hälytysraha ajalle 1.1.2021 - 30.6.2021, 04.12.2020
§ 25 Liikuntapaikkamestarin tehtäväpalkan määräaikainen muutos, 11.12.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 100 Tontin osan myynti ja vuokrasopimuksen kohdentaminen Jämytie, Noreltec Oy, 04.12.2020
§ 101 Lyhytaikainen maanvuokrasopimus kiinteistö 698-408-88-12, Kuljetus Matila Oy, 08.12.2020
§ 102 Korjaus kaupungingeodeetin päätökseen 17.9.2020 YL-tontin osan ostaminen, 09.12.2020
§ 105 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan jatkaminen, Niittykuja 2, 14.12.2020
§ 106 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan jatkaminen, Apilapolku 3, 14.12.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 113 Viestintä- ja markkinointijohtajan viran täyttäminen, 10.12.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 133 Asuntotontin 10-10258-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.12.2020
§ 134 Asuntotontin 8-8225-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.12.2020
§ 135 Asuntotontin 8-8224-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.12.2020
§ 136 Asuntotontin 8-8227-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.12.2020
§ 137 Rivitalotontin 6-6090-1 vuokraus / myynti Korkalovaarassa, 09.12.2020
§ 138 Asuntotontin 11-11328-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 09.12.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 48 Lappia-talon näyttämömekaniikan ohjausjärjestelmien huolto ja ylläpito , 03.12.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 210 Teollisuustontin 8-8198-1 rakennustöiden aloittamisajankohdan ja rakennusvelvoiteajan jatkaminen, 10.12.2020

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viransijaisuus, 07.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.