Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista, mm.

  • tulossa olevia rekrytointeja
  • henkilöstösuunnitelma
  • hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön yt-menettely
  • tilannekatsaus taloudesta (kuluva vuosi ja ta-2021 valmistelu)

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi kaupunginhallituksen syksyn 2020 työohjelman sekä kokousaikataulun. Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsauksen tiedoksi.

Harri Rapo informoi sivistyslautakunnan 13.8.2020 kokouksesta ja Juhani Juuruspolvi informoi vanhusneuvoston 11.8.2020 kokouksesta. Kaupunginhallitus merkitsi katsaukset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.