Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Ilmoitusasiat

Perustelut

KT - Kuntatyönantajat

  • 24.6.2020 KT:n yleiskirje 11/2020 Vuoden 2020 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/11/vuoden-2020-ammattiyhdistyskoulutuksiin-sovitut-muutokset

Lapin lennosto

  • 15.6.2020 ilmoitus Kiinteistöjen ja alueiden tilapäinen käyttäminen Puolustusvoimien RUSKA 2020 -harjoituksessa Rovaniemellä

Lapin liitto

  • Ennakkokutsu Lapin kunta- ja aluekehityspäivät Saariselällä 22.-23.9.2020 Tervetuloa perinteisille kunta- ja aluekehityspäiville Saariselälle. Tänä vuonna päivät järjestetään yhteistyössä Lapin Yrittäjien ja Inarin kunnan kanssa. Päivien otsikko on ”Elinvoimainen Lappi on vetovoimainen”.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 30.6.2020, 20/0485/1, Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös 7.5.2018 § 48 Rovaniemen kaupungin 18. kaupunginosan Napapiirin aluetta ja sen viereisiä virkistysalueita koskevan asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallituksen puheenjohtajan poissaoloja syksyltä tarkennettu: vanhempainvapaa 9.8. saakka, osa-aikainen vanhempainvapaa 10.8.-7.10., loma 8.-18.10. Palkka osa-aikaisen vanhempainvapaan aikana 60%-80% työmäärän mukaisesti.
  • Purkamislupapäätös 2020-496, 2.7.2020 180 §, As Oy Rovaniemen Kaitakuja 4
  • Luottamushenkilöiden ja ylimmän johdon brändityöpaja pe 4.9.2020 klo 9-11 Osana uuden kaupunkibrändin sisäistä jalkautusta järjestetään digitaalinen webinaari-henkinen tilaisuus perjantaina 4.9. klo 9-11 kaupungin johtoryhmälle, luottamushenkilöille sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajille. Brändien ja asiakaskokemuksen huippuammattilainen Tuija Seipell johdattaa osallistujat luovuuden ja rohkeuden hyödyntämiseen huippuluokan asiakaskokemuksen luomisessa. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenten odotetaan osallistuvan koulutustilaisuuteen, johon lähetetään erilliset kutsut. Tilaisuudesta maksetaan hallintosäännön mukaiset palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat osallistumaan Lapin kunta- ja aluekehityspäiville sekä kaupunginvaltuuston jäsenet brändityöpajaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.