Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä Liisa Ansala, Sanna Karhu, Maarit Simoska, Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä, Kalervo Björkbacka ja Matti Henttunen, valtuuston puheenjohtajista Susanna Junttila ja Aatos Nätynki sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Antti Lassila, toimialajohtaja Jukka Kujala, kaupunginlakimies Ville Vitikka, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat kaupunginhallituksen varsinainen jäsen Maria-Riitta Mällinen ja varajäsen Sanna Luoma, valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto sekä viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä. Poissa olivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alaoja ja Hannu Ovaskainen sekä valtuuston varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Kaupunginhallituksen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.