Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 LISÄPYKÄLÄ: Koronavirustilanteeseen varautuminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-850

Perustelut

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä on pitänyt elokuussa kaksi kokousta. Kokouksissa on käsitelty THL:n kasvomaskisuositukseen liittyviä toimenpiteitä sekä etätyökäytännön ohjetta.

Kaupunginjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen etätyökäytännöistä.

Häiriötilanteen johtoryhmän pöytäkirjat ovat kaupunginhallituksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.36.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.