Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo. Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Esko-Juhani Tennilä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Rapo ja Maarit Simoska. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.8.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.