Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Hallintopalvelut
Muu päätös:
§ 3 CaseM-asianhallintajärjestelmän metatietojen päivittäminen, määräaikainen erityiskäyttöoikeus, 02.08.2020

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Maalit ja maalausalan tarvikkeet - option käyttäminen, 30.06.2020
§ 9 Kotimaan majoituspalvelujen hankinta, 08.07.2020

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Koulutusstipendi, 15.06.2020
§ 6 Koulutusstipendi, 15.07.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 56 Joulupukin metsä-alueen vuokraus Buures Oy:lle, 25.06.2020
§ 58 Rakentamattoman LP-alueen osan vuokraaminen, Uppopuuntie, 29.07.2020
§ 59 Vuokrasopimuksen muutos, tontti 9-9022-21, Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen Liiketilat, 30.07.2020
§ 61 Vahvistetun tonttijaon mukaisen tontinosan 7-765-7 myyminen Kolpeneentieltä, 06.08.2020
§ 63 Maa-alueen vuokraaminen tilasta 401-203-11, Tuomijärventie 15, 07.08.2020
§ 65 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan täydentäminen AP-tontilla os. Pohjatuulentie 1, 07.08.2020
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 57 Kiinteistön Uusi-Löfgren 698-401-40-98 ostaminen Vennivaarasta, 25.06.2020
§ 60 Kiinteistön Linnasaarenlahti 698-406-5-232 ostaminen Muurolasta, 31.07.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 59 Irtisanoutuminen kokin toimesta, 17.06.2020
§ 60 Irtisanoutuminen kokin toimesta, 17.06.2020
§ 61 Irtisanoutuminen keittiömestarin toimesta, 17.06.2020
§ 62 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan 2020, 17.06.2020
§ 63 Irtisanoutuminen ruokapalvelutyöntekijän toimesta, 18.06.2020
§ 64 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen täyttäminen, 22.06.2020
§ 66 Hallintopalvelut yksikön sekä laki- ja hankintapalvelut yksikön sijaisuudet kesälomien 2020 aikana, 03.07.2020
§ 67 Hallintosihteerin tehtäväpalkan määräaikainen muutos, 08.07.2020
§ 69 Kaupunginkamreerin virkavapaus, 13.07.2020
§ 71 Irtisanoutuminen kaupunginkamreerin virasta, 16.07.2020
§ 72 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikköä koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen, 04.08.2020
§ 73 Kaupunginkamreerin avoimen viran hoito, kelpoisuusehdon vahvistaminen ja virkanimikkeen muuttaminen, 07.08.2020
Talouspäätös:
§ 65 Kiinteistö Oy Lappi Areenan kiinteistökorjausten rahoittaminen, 30.06.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 58 Työympäristöjen ja työskentelytapojen uudistamista sekä väistötilojen vähentämistä suunnittelevien työryhmien asettaminen, 17.06.2020
§ 68 Tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän kokoonpanon muuttaminen, 08.07.2020

Kaupunginkamreeri
Talouspäätös:
§ 10 Kirjaston käteiskassojen lakkauttaminen, 23.06.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 67 Rivitalotontin 17-5574-2 vuokraus / myynti Nivvaarassa, 18.06.2020
§ 68 Asuntotontin 10-10255-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.06.2020
§ 69 Asuntotontin 17-5577-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 18.06.2020
§ 70 Asuntotontin 11-11353-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 18.06.2020
§ 71 Asuntotontin 17-5576-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 26.06.2020
§ 72 Asuntotontin 8-8231-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 26.06.2020
§ 73 Asuntotontin 10-10204-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 26.06.2020
§ 74 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen asuntotontilla 8-8227-1 Länsikankaalla, 26.06.2020
§ 76 Asuntotontin 8-8229-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 07.08.2020
§ 77 Asuntotontin 10-10263-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 07.08.2020
§ 78 Asuntotontin 17-5581-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 07.08.2020
§ 79 Asuntotontin 8-8227-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 07.08.2020
§ 80 Asuntotontin 8-8220-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 07.08.2020
§ 81 Asuinpientalotontin 10-10230-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 07.08.2020
§ 82 Asuntotontin 17-5578-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 07.08.2020
§ 83 Asuntotontin 11-11324-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 07.08.2020
§ 84 Asuntotontin 17-5579-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 07.08.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 RSS-syötteiden hankinta CaseM-asianhallintajärjestelmään, 17.06.2020
§ 13 Työvuorosuunnittelujärjestelmän pilotointi ja esiselvitys varhaiskasvatuksen yksiköissä, 30.06.2020
Muu päätös:
§ 11  Kuntarekrypalveluun liittyvän sopimuksen päivittäminen, 17.06.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 36 Henkilöturvajärjestelmän hankinta Rinteenkulmaan, 25.06.2020
§ 37 Vuoronumerojärjestelmän hankinta opiskeluterveydenhuollolle Rinteenkulmaan, 26.06.2020
§ 38 Alakorkalon koulu, tilaelementin pienentäminen, 26.06.2020
Tilanvuokrauspäätös:
§ 39 Ikäosaamiskeskuksen tilojen vuokrasopimuksen päivittäminen, 05.08.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 102 Teollisuustontin 8-8013-9 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Suopellontie 1, 22.06.2020
§ 103 Rakentamisaikojen jatkaminen tontilla 9-9062-2, os. Vasaratie 4, 24.06.2020
§ 104 Teollisuustontin 9-9066-2 luovuttaminen os. Teollisuustie 40, 26.06.2020
§ 135 Tontin luovuttaminen Ravitallialueelta os. Ravitallikuja 25, 03.08.2020
§ 136 Varausajan jatkaminen teollisuustontista 9-9049-4 n. 6000 m2 suuruisen määräalan luovuttamisesta os. Ahjotie 46, 03.08.2020

Viestintäpäällikkö
Muu päätös:
§ 2 Graafinen ohjeisto, 21.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.