Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja informoi kaupunginhallitusta mm. seuraavista ajankohtaisista asioista: MM-rallin järjestäminen ja rahoittaminen, New Bauhaus -hanke.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi kaupunginhallituksen kevään 2021 työohjelman. Nimitysjaosto kokoontuu 27.1.2021 ja valmistelee nimitykset konserniyhteisöihin. Elinvoimalautakunta käsittelee tammikuussa mm. yksityistieavustusten periaatteet. 

Maria-Riitta Mällinen informoi nuorisovaltuuston kokouksesta. 

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari kertoi ennakkotietoja vuoden 2020 tilinpäätöksestä.

Kaupunginhallitus pätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.