Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati

 • Tiedote 16.12.2020 Rovajärven ampuma-alueen ammunnoista ja harjoituksista ajalle 1.1.2021 - 31.3.2021
   

Kela

 • tiedote 21.12.2020 Vuoden 2021 muutokset työnantajan Kela-asioinnissa. Vuonna 2021 Kelan verkkoasiointipalveluihin ei pääse ilman Suomi.fi-valtuuksia ja Suomi.fi-tunnistautuminen korvaa Katson myös suojatussa sähköpostissa. eSara-peräkkäistiedostoja voi kuitenkin lähettää 30.4.2021 saakka. Vuoden alusta otetaan käyttöön yrittäjien työterveyshuollon uudet korvaushakemuslomakkeet, Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee ja työnantajien sairausvakuutusmaksut suurenevat.
   

KT - Kuntatyönantajat

 • Yleiskirje 17/2020 21.12.2020 Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • Yhtymäkokouksen 18.12.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja, joka on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/18122020
   

Rovaniemen kaupunki

 • päätös ympäristölautakunta 16.12.2020 § 161 Maa-ainesviranomaisen taksan tarkistaminen
 • vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 5/2020 11.12.2020
 • vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 7/2020 18.12.2020
 • häiriötilanteen johtoryhmän kokouspöytäkirjat 14.12.2020, 22.12.2020 ja 5.1.2020
 • tarkastusinsinöörin viranhaltijapäätös: Purkamislupa 2021-7, 11.1.2021 2 §, 698-409-22-162, Myllypolku 10, Saarenkylä
   

Tervolan kunta

 • Tervolan maaseutulautakunnan kokouspöytäkirja 2/2020 8.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.