Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 34 aluerakentaminen (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k)19