Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 LISÄPYKÄLÄ: Selvitys Rovaniemen kaupungin sijoituksista Front Finance Oy:öön (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 1 mom kohdat 19, 20, 23, 25