Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Maarit Simoska. Seuraavina vuorossa ovat  Matti Henttunen ja Esko-Juhani Tennilä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.1.2021.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Alaojan ja Matti Henttusen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.