Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut, 16.12.2020
§ 15 Lämmityspolttoöljyt, 17.12.2020
§ 16 Ajoneuvojen vuokrauspalvelut - päätös option käyttämisestä, 18.12.2020

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Huilun äänenjohtajan tehtävien vaativuuden arviointi ajalla 1.1.-11.4.2021 (69310005), 07.01.2021
§ 2 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos (02400031), 08.01.2021
§ 3 Työllisyyspalvelujen uusien tai muuttuneiden tehtävien vaativuuden arviointi, 09.01.2021
§ 4 Valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka (73265001), 10.01.2021
§ 5 Palveluohjaajan tehtäväkohtainen palkka, 12.01.2021
§ 26 II- konserttimestarin toimen (vakanssinumero 21640001) vaativuuden arviointi, 28.12.2020
§ 27 Erityissuunnittelijan viran tehtäväkohtainen palkka (45670009), 31.12.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 107 Rautiosaaren asuinrakennuspaikkaa no 8 koskevan varausajan jatkaminen, 21.12.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 116 Taloussihteerin vakanssin siirtäminen (55060001), 30.12.2020
§ 118 Viestintäpäällikön avoimen viran hoito ajalla 1.1.-28.2.2021, 30.12.2020
§ 119 Etätyökäytännön jatkaminen, 31.12.2020
§ 120 Henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaedun arvo vuonna 2021, 31.12.2020
Muu päätös:
§ 114 Talousryhmän toiminnan yhdistäminen kaupungin johtoryhmään, 18.12.2020
§ 117 Koronavirustilanteeseen liittyvien suositusten jatkaminen, 30.12.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 1 Pandemiatyöryhmän kokoonpanon päivittäminen, 08.01.2021
§ 115 Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteiden uudistamisen työryhmän nimeäminen, 22.12.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 1 Asuntotontin 8-8225-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 08.01.2021
§ 2 Asuinrakennuspaikan no 5 vuokraus Hirvaalla, 08.01.2021
§ 3 Asuntotontin 10-10250-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 4 Asuntotontin 17-5582-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 08.01.2021
§ 5 Asuntotontin 10-10296-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 6 Asuntotontin 10-10289-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 7 Asuntotontin 10-10290-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 8 Asuinpientalotontin 10-10293-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 9 Asuinpientalotontin 10-10293-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 10 Asuntotontin 10-10302-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 11 Asuntotontin 10-10253-1 vuoraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 12 Asuntotontin 10-10290-11 vuokraus /myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 13 Asuntotontin 10-10290-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 14 Asuntotontin 10-10290-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 15 Asuntotontin 10-10290-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2021
§ 139 Asuntotonttia 17-5583-3 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 22.12.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 51 Mustikkarinne 1 ja 2 rakennusten purku-urakoitsijan valinta, 18.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 49 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt tilapalvelukeskuksessa, 16.12.2020
Tilanvuokrauspäätös:
§ 1 Lisätilan vuokraaminen eläinlääkinnälle, 08.01.2021
§ 50 Tilojen vuokraaminen RIKO-hankkeelle, 18.12.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 216 Varausajan jatkaminen teollisuustontista 9-9049-4 n. 6000 m2 suuruisen määräalan luovuttamisesta os. Ahjotie 46, 17.12.2020
§ 218 Teollisuustontin 8-8149-1 luovuttaminen os. Sipolantie 19, 18.12.2020
§ 225 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen sekä vuokraoikeutta koskevavat järjestelyt asuinrakennuspaikalla no1 Sinetässä, 22.12.2020
§ 226 Teollisuustontin 8-8150-3 luovuttaminen os. Sipolantie 35, 22.12.2020

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kiinteistönhoitajien toimien täyttäminen, 15.12.2020
§ 8 Palveluohjaajan toimen täyttäminen, 15.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Hannu Ovaskainen poistui esteellisenä hankintapäällikön päätöksen § 14 Rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut, 16.12.2020 osalta (Hallintolaki 28 § kohta 1) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.